Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar vindt het belangrijk om in te zetten op vitaliteit en duurzaamheid. Daarom stimuleren zij hun werknemers om met de fiets te reizen. Hiermee draagt de gemeente niet alleen bij aan vitaliteit van haar werknemers, maar ook CO2-reductie en minder verkeers- en parkeerdrukte door minder (fossiel) autogebruik. 

Gemeente Zevenaar


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn