Onderwijs

Als onderwijsinstelling is het reisgedrag van studenten en docenten misschien niet direct je core business. Toch is er alle reden om als schoolleiding, maar ook als werkgever invloed te willen hebben op hun reisgedrag. Druk op de bereikbaarheid van de locatie(s) geeft druk op het functioneren van het onderwijs en het welbevinden van studenten en medewerkers. Tel daarbij op het kostenaspect en de aantrekkelijkheid van een (regionale) opleiding. Maar dat niet alleen: een leefbare toekomst vraagt herbezinning op ons reisgedrag.

De ochtendspits wordt steeds drukker. Het is elke dag dan ook weer een opgave om iedereen op tijd op de gewenste plek te krijgen. Om de onderwijslocaties in de regio’s Arnhem, Liemers en Achterhoek goed bereikbaar te houden, is het belangrijk dat scholieren, studenten en docenten slimmer gaan reizen. Wat kun je als schoolleiding doen om slimmer reisgedrag te stimuleren?

Hoe motiveer ik scholieren, studenten en docenten slimmer te reizen?

  • Overweeg spreiding van onderwijsuren, zodat studenten en personeel niet in de spits reizen
  • Zet (structureel) digitale lesmethoden in, zodat studenten op afstand lessen kunnen bijwonen
  • Kijk kritisch naar het parkeerbeleid en stimuleer hierdoor minder gebruik van auto’s
  • Stimuleer het gebruik van OV, de (elektrische) fiets of de inzet van shuttles

Voordelen van slim reizen

  • Iedereen op tijd op de gewenste plek
  • Jouw onderwijslocatie blijft ook de komende jaren goed bereikbaar voor (nieuwe) leerlingen
  • Je helpt vanuit je voorbeeldfunctie als onderwijslocatie mee de regio bereikbaar te houden
  • De gezondheid van je scholieren, studenten en docenten gaat vooruit als ze vaker de fiets pakken
  • Jouw school of opleiding helpt mee de CO2-uitstoot in de regio verder terug te dringen

Mobiliteitsmakelaar

Als werkgever kun je ook een beroep doen op de mobiliteitsmakelaar die graag met je meedenkt. Zijn advies is gratis. Maak eens een analyse van de huidige situatie. De mobiliteitsmakelaar bekijkt welke mobiliteitsmaatregelen passen bij jouw organisatie en werknemers. Een belangrijke maatregel is het verbeteren en verduurzamen van woon-werkverkeer bijvoorbeeld door fietsen naar het werk te stimuleren. 

Campusaanpak

De gemeente Arnhem onderzoekt de mogelijkheden voor een integrale campusaanpak. Die moet leiden tot minder drukte in de ochtendspits. Doel is een structurele verbetering van de bereikbaarheid van de campus voor studenten en medewerkers. Er wordt gewerkt aan maatregelen die ander reisgedrag stimuleren. Denk aan roostering, fietsstimulering, infrastructuur of afspraken met het OV. Deze maatregelen leiden aantoonbaar tot ander reisgedrag, zo blijkt bijvoorbeeld uit de campusaanpak Heijendaal. Daarbij werken onderwijsinstellingen, vervoersbedrijven en gemeenten nauw samen.

Waarom slimmer reizen?

De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens en de aansluitende wegen in de regio zijn al een aantal jaren zeer druk. Daarnaast staat de komende jaren een aantal grote werkzaamheden op de planning  rondom de A12 in de regio Arnhem en Liemers. Om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen en de regio bereikbaar en leefbaar te houden voor iedereen, stimuleren we alle reizigers om slimmer te reizen. Ook kleine aanpassingen in ons reisgedrag dragen al bij aan de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid en leefbaarheid van de A12-regio. Vaak is dat beter voor het milieu, je gezondheid en je portemonnee. Want het scheelt een hoop stress, als je weet dat je op tijd zult zijn en niet in de file terechtkomt.

Plan je reis slim

Laat scholieren, studenten en docenten slim vooraf hun reis plannen met de routeplanner hieronder, 'Plan jouw ideale reis'. En bekijk of er bijvoorbeeld werkzaamheden gepland staan. Is het nu druk op de weg? Kijk dan of je later op pad kunt gaan. Toch met de auto? Check dan voor vertrek de drukte op de weg en kies de slimste route. 

Plan jouw ideale reis


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn