Gemeente Zevenaar gaat voor duurzame mobiliteit

De gemeente Zevenaar vindt duurzaamheid belangrijk en wil een gemeente zijn die rekening houdt met de toekomst. De gemeente heeft als duurzaamheidsambitie vastgesteld dat zij in 2025 een 100% CO2 neutrale gemeentelijke organisatie is. Omdat mobiliteit een van de pijlers is van de duurzaamheidsambitie liet beleidsmedewerker duurzaamheid Lars Grims een mobiliteitsscan uitvoeren. Het gaf de gemeente goed inzicht in hun eigen verkeersstromen. En wat er gebeurt als je medewerkers stimuleert om op een andere manier te gaan reizen.

CO2 uitstoot reduceren

Verantwoord omgaan met mens en milieu. Het is een van de belangrijkste pijlers van de gemeente Zevenaar. Via A12 Slim Reizen kwam Grims in contact met de mobiliteitsmakelaar en de mobiliteitsscan. “Als gemeente hebben wij de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd om onze CO2-voetafdruk als organisatie in kaart te brengen. Daarop hebben we een reductieplan samengesteld om die uitstoot naar beneden te brengen. Mobiliteit is daar onderdeel van. De mobiliteitsmakelaar kon ons door middel van een mobiliteitsscan inzicht geven in onder andere de reisafstanden van onze medewerkers en het aantal medewerkers dat woont op een geschikte fiets- of e-bike afstand. Ook geeft het antwoord op de vraag hoeveel CO2-uitstoot de gemeente kan reduceren als groepen werknemers minder of anders reizen. Of hoeveel ziekteverzuim we kunnen reduceren als we actief reizen stimuleren bij onze werknemers. De scan heeft bruikbare informatie en adviezen opgeleverd. Het is nu aan ons als organisatie om keuzes te maken.”

FietsChallenge om fietsgebruik te stimuleren

Vooruitlopend op deze keuzes doet de gemeente in september mee met de FietsChallenge A12. Door deel te nemen aan de FietsChallenge A12 stimuleren werkgevers uit Arnhem en De Liemers op een leuke manier het fietsgebruik onder hun medewerkers. Ieder bedrijf kiest een actiemaand en probeert zo veel mogelijk kilometers te maken voor het goede doel. Voor de gemeente was het vanzelfsprekend om mee te doen: “Het is een laagdrempelige actie om medewerkers te laten ervaren hoe het is om op de fiets naar het werk te gaan. En daarbij hebben we als gemeente een voorbeeldrol.”

Inzicht creëren om gestructureerde stappen te zetten

Lars Grims kan het andere organisaties aanraden om ook gebruik te maken van de mobiliteitsscan. “Begin met het creëren van inzicht zodat onderbouwd wordt of het de moeite waard is op een bepaald alternatief in te zetten. Bij veel overheden worden hoge ambities gesteld, maar dan moeten wél de consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Wat is de meest kansrijke maatregel? Wat is realistisch? Op basis daarvan kun je een plan maken en gestructureerde stappen zetten. Bovendien is de scan gratis!”

Ook een gratis mobiliteitsscan?

Wil je ook weten waar je bedrijf staat op het gebied van mobiliteit? Wil je kosten besparen of meer werknemers op de fiets naar het werk laten komen? Vraag dan ook de mobiliteitsscan aan, die A12 Slim Reizen gratis aanbiedt aan ondernemers. Hiermee kom je te weten waar jouw bedrijf staat. Aan de hand van de mobiliteitsscan wordt gekeken welke stappen je kunt zetten. Neem hiervoor contact op met onze mobiliteitsmakelaar Marc Kemink via mobiliteitsmakelaar@slimschoononderweg.nl.


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn