Tips

Slim reizen levert winst op. Geef je medewerkers bijvoorbeeld de mogelijkheid om 1 of meer dagen per week thuis te werken, dat scheelt heel wat reiskilometers. Of stimuleer dat ze niet altijd alleen met de auto naar het werk reizen, maar ook met OV of fiets, dat ze vaker met de auto buiten de spits rijden, een deelauto gebruiken of samen rijden. We delen graag enkele tips.

Carpoolvergoeding

Als werkgever kun je medewerkers die carpoolen een vergoeding geven.  Daarbij is er een verschil of je als werkgever het carpoolen organiseert of dat jouw medewerkers dit zelf doet. Als je als werkgever het carpoolen organiseert, mag je een maximaal bedrag per kilometer aan de chauffeur vergoeden, inclusief de omrijkilometers. Als jouw werknemer het carpoolen zelf organiseert, kan iedere werknemer een maximale vergoeding krijgen per kilometer. Als werkgever mag je de omrijkilometers niet vergoeden.

Meer informatie over carpoolvergoeding

Auto delen op een bedrijventerrein

Elk bedrijf op een bedrijventerrein heeft een eigen wagenpark en dat neemt veel ruimte in. Elke dag reizen werknemers vanuit alle windstreken dezelfde route van en naar werk en je vraagt je af hoe dat efficiënter geregeld kan worden. Auto delen met bedrijven in de buurt biedt een mooie kans om te besparen op mobiliteit en filedruk.

Meer informatie over auto delen op een bedrijventerrein

Hybride werken: handvatten en informatie

Veel mensen wisselen thuiswerken en werken op kantoor af. Dit biedt veel voordelen, maar er zijn ook uitdagingen. Daarom ontwikkelde TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toolbox die werkgevers en werknemers helpt om effectiever, gezonder en fijner hybride te werken. Klik op onderstaande link en krijg handvatten en informatie aangereikt om hybride werken te laten slagen. 

Toolbox hybride werken


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn