Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Is jouw organisatie groter dan 100 medewerkers? Dan krijg je vanaf 1 juli 2024 te maken met het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit, ook wel de normerende regeling genoemd. Vanaf dan ben je verplicht om een aantal gegevens over de woonwerk- en zakelijke ritten van je medewerkers te registreren en door te geven aan de overheid. Dit besluit vloeit voort uit het Klimaatakkoord en heeft als doel de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1,5 Mton te hebben verlaagd door medewerkers duurzamer te laten reizen. Wat betekent dit besluit in de praktijk voor jou als werkgever?

Voor wie geldt dit besluit?

De regels gaan gelden voor:

  • alle ondernemingen met 100 of meer medewerkers
  • publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries

Om te bepalen of je als werkgever onder de regels valt, tel je alle medewerkers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) per 1 juli 2024 bij elkaar op. Het gaat alleen om medewerkers met een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling die ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verrichten. Gedetacheerden en uitzendkrachten blijven buiten beschouwing.

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Vanaf 1 juli 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer medewerkers) jaarlijks gegevens bijhouden en aanleveren over de mobiliteit van hun medewerkers. Het gaat daarbij om de volgende gegevens over woonwerk- en zakelijke mobiliteit:

  • het totaal aantal gereisde kilometers
  • de gebruikte vervoermiddelen
  • en de gebruikte brandstof

Handreiking voor werkgevers

Het Ministerie van IenW heeft een handreiking opgesteld. Deze handreiking is bedoeld om jou te helpen met de jaarlijkse rapportageverplichting. Je krijgt praktische tips en methodes aangereikt om binnen jouw organisatie aan de gevraagde gegevens te komen. Begin tijdig met de voorbereiding van de rapportage, in ieder geval vóór 1 juli 2024. De handreiking kun je hier downloaden:

Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit

Hoe en bij wie lever ik deze gegevens aan?

Je registreert de gegevens via een digitaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De CO2-berekening hoef je niet zelf te maken, die doet het platform voor je. Als werkgever ontvang je na registratie een terugkoppeling met alle relevante data en algemene tips en adviezen om je mobiliteit verder te verduurzamen.

Hoe verduurzaam je mobiliteit binnen je organisatie?

Onze mobiliteitsmakelaar geeft graag advies over het verduurzamen van de mobiliteit binnen jouw organisatie. Hij helpt je graag met inzichten hoe je de mobiliteit van jouw medewerkers kan vergroenen, bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsgebruik, carpooling, openbaar vervoer en elektrisch rijden.

Mobiliteitsmakelaar A12 Slim Reizen
Oscar Roelofs
06 52 44 21 12
oscar.roelofs@slimschoononderweg.nl

Webinars

Over het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit organiseerden wij een tweetal webinars. Klik op onderstaande links om de webinars terug te kijken:


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn