Webinar Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Op dinsdag 13 juni organiseerden wij een informatief webinar over het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Het doel van dit besluit is om de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit tegen 2030 met 1,5 Mton te verminderen door medewerkers duurzamer te laten reizen. Het webinar bood werkgevers inzicht in de praktische implicaties van dit besluit en de stappen die zij moeten nemen om eraan te voldoen.

Wat betekent dit besluit voor werkgevers?

Tijdens het webinar hebben we uitgelegd wat het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit betekent voor werkgevers. Organisaties met meer dan 100 medewerkers zijn vanaf januari 2024 verplicht om gegevens over woon-werkverkeer en zakelijke ritten van hun medewerkers te registreren en aan de overheid door te geven. Dit stelt de overheid in staat om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en gerichte maatregelen te nemen om deze te verminderen.

Welke stappen moet je ondernemen?

Om aan deze verplichting te voldoen, hebben we werkgevers geïnformeerd over de stappen die ze moeten nemen. We hebben besproken welke gegevens er moeten worden geregistreerd, hoe deze gegevens moeten worden verzameld en hoe ze aan de overheid moeten worden doorgegeven. Daarnaast hebben we praktische tips en aanbevelingen gegeven over hoe werkgevers het beste kunnen omgaan met deze nieuwe verplichting.

Hoe verduurzaam mobiliteit binnen je organisatie?

Naast het bespreken van de verplichtingen en stappen, hebben mobiliteitsmakelaars tijdens het webinar advies gegeven over het verduurzamen van de mobiliteit binnen organisaties. Ze hebben praktische voorbeelden en ideeën gedeeld over hoe werkgevers de mobiliteit van hun medewerkers kunnen vergroenen, bijvoorbeeld door het stimuleren van fietsgebruik, carpooling, openbaar vervoer en elektrisch rijden.

Samen werken aan een schonere toekomst

We kijken terug op een informatieve en nuttige sessie waarin werkgevers zijn geïnformeerd en geïnspireerd om stappen te zetten richting duurzamere werkgebonden personenmobiliteit. We blijven ons inzetten om werkgevers te ondersteunen bij het nemen van duurzame mobiliteitsmaatregelen en zo samen te werken aan een schonere toekomst. 

Hulp bij het nemen van de juiste maatregelen

Wil je eens van gedachten wisselen over verschillende mobiliteitsoplossingen? Neem dan eens contact op met de mobiliteitsmakelaar.


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn