Regio Arnhem Nijmegen beter bereikbaar

Gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben samen met het bedrijfsleven in de regio in januari 2020 overeenstemming bereikt over de uitvoering van de duurzame gedragsaanpak onder de noemer Slim & Schoon Onderweg.

Breed pakket maatregelen

Om de bereikbaarheid in de regio Arnhem en Nijmegen te verbeteren, zetten zij de komende jaren een breed pakket aan gedragsmaatregelen in. Hiervoor is een budget van € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij werken partners uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen in de regio samen.

Samenwerken met partners

Bestuurlijk accounthouder Slim en Schoon Onderweg Dimitri Horsthuis-Tangelder (wethouder gemeente Overbetuwe): “Alleen infrastructurele maatregelen zijn niet genoeg voor een betere doorstroming van het verkeer. Een maatregelenpakket rondom een duurzame gedragsaanpak vormt een belangrijk deel van de oplossing. We willen dat mensen telkens een bewuste keuze maken voor een vervoersmiddel en niet uit gewoonte in de auto stappen. Dat kun je alleen bereiken als je samenwerkt met partners in de regio. We zien allemaal het belang en de urgentie van een goede bereikbaarheid. Daarom ben ik blij dat we samen aan de slag gaan met de uitvoering van de gedragsmaatregelen om anders reizen te stimuleren. We streven naar méér schone kilometers in onze dagelijkse verplaatsingen.” 

A12 Slim Reizen

In 2020 starten diverse acties om slimmer en duurzamer reizen in de regio mogelijk te maken. Voor het verbeteren van de doorstroming op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens zetten de partners, onder aanvoering van Rijkswaterstaat, met het motto ‘A12 Slim Reizen’ een pakket aan maatregelen in. Hierbij werken de betrokken gemeenten, provincie Gelderland, VNO-NCW Midden, werkgevers langs de route en Rijkswaterstaat nauw samen. Onderdeel van dit pakket is de inzet van een mobiliteitsmakelaar en een logistiek makelaar die bedrijven helpen om hun medewerkers en hun logistieke stromen slimmer en schoner te laten verlopen.

 


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn