Reis slim rondom de A12

A12 Slim Reizen wil reizigers en werkgevers met een meerjarige gedragsaanpak motiveren om bewuster te reizen in de regio’s Arnhem-Nijmegen, Liemers en Achterhoek. Vijf vragen en antwoorden over de urgentie en aanpak van het programma A12 Slim Reizen.

Waarom is slim reizen nodig voor een betere doorstroming op de A12?

De A12 tussen Arnhem en de Duitse grens is een filegevoelig traject. Werkzaamheden aan het wegennet en bruggen zorgen voor extra druk op lokale en provinciale wegen. Qua capaciteit zit de A12 aan een maximum, de boel loopt echt vast. En dan komen er ook nog grote en langdurige infrastructurele projecten aan die hinder met zich meebrengen. Een meerjarige gedragsaanpak is dus noodzakelijk. Alleen door het aantal reizigers op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens en het wegennet eromheen drastisch te verminderen, kan het verkeer weer doorstromen. En daarmee houden we de regio bereikbaar en leefbaar. 

Wie zijn betrokken bij de gedragsaanpak?

A12 Slim Reizen is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, onderwijsinstellingen, provincie Gelderland, VNO-NCW Midden, werkgevers langs de route en Rijkswaterstaat. Om de doorstroming van het verkeer, maar ook de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren, zetten we de komende jaren een breed pakket aan gedragsmaatregelen in. Dit maatregelenpakket vormt een belangrijk deel van de oplossing. We willen bereiken dat reizigers telkens een bewuste keuze maken voor een vervoersmiddel en niet uit gewoonte in de auto stappen. Iedereen, ook de reiziger, heeft belang bij een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Tegelijkertijd heeft iedereen daarin ook een eigen verantwoordelijkheid.

Wat betekent A12 Slim Reizen voor werkgevers en reizigers?

We stimuleren reizigers op het traject A12-Duitse grens met diverse maatregelen om anders te reizen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van fietsen, OV-gebruik en samenrijden. Onderdeel van het maatregelenpakket is daarnaast de inzet van mobiliteits- en logistiek makelaars voor bedrijven en organisaties. Zo kan geleidelijk een duurzame verandering van reisgedrag ontstaan.

Op wie richten jullie je precies met A12 Slim Reizen? 

Op reizigers, werkgevers, onderwijsinstellingen, organisaties die veel bezoekers ontvangen, bedrijven met medewerkers die veel onderweg zijn, kortom: iedereen die baat heeft bij een betere doorstroming van het verkeer op de A12 en een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Dat geldt voor reizigers over korte en lange afstanden, op lokale, provinciale en rijkswegen.

Wanneer gaat het programma A12 Slim Reizen van start en hoe lang duurt het?

Van 2020 tot en met 2024 worden belangrijke infrastructurele projecten uitgevoerd met  alle verkeershinder die daarbij hoort. Na de realisatie van deze projecten verwachten we een verbetering van de situatie op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens. A12 Slim Reizen gaat dan verder als duurzaam programma gericht op de leefbaarheid in de regio: zo blijft er doorlopend aandacht voor Slim Reizen.


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn