Studenten hogeschool HAN zoeken naar creatieve oplossingen voor minder files

A12 Slim Reizen heeft studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) gevraagd onderzoek te doen naar maatregelen om de filedruk op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens in de spits te verminderen. Kunnen we mensen anders laten reizen naar het winkelgebied van Centerpoort/Nieuwgraaf? En kunnen we een ‘werkhub’ maken waar mensen kunnen werken en zo drukte op de weg vermijden? In dit verhaal vertellen 4 studenten over hun bevindingen.

De werkhub en het verkeer naar winkels in Centerpoort maken deel uit van de lijst met mogelijke maatregelen om verkeersdrukte op en rond de A12 aan te pakken, die we in overleg met bestuurders en bedrijven uit de regio’s Liemers en Achterhoek hebben benoemd.
Het onderzoek is uitgevoerd door een groep van 12 studenten van verschillende Nederlandse HBO-opleidingen die bij de HAN Academie Engineering & Automotive in Arnhem de minor ‘Advanced Mobility’ volgen. HBO-studenten krijgen hierin gedurende één semester (half jaar) de kans hun blik te verbreden of te verdiepen, door een vak te volgen buiten hun eigen studierichting of opleiding. De minor Advanced Mobility gaat in op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Beïnvloeden van reisgedrag was voor de studenten nieuw terrein, ze werden flink uit hun ‘comfort zone’ gehaald.

Bereikbare A12-regio

De studenten zijn tijdens hun onderzoek begeleid door Ellen Wesselingh, Nina Veders, Harold van der Zee en Arno van der Steen vanuit de HAN, en door Willem Traag en Sandra Faessen vanuit het project A12 Slim Reizen.
Willem: “Arno was eerder betrokken bij A12SlimReizen. Toen hij bij de HAN ging werken ontstond het idee om minor-studenten enkele maatregelen van A12 Slim Reizen te laten verkennen. Studenten hebben vaak originele ideeën. Zij zijn ook onze opvolgers in het vak.”

Voor dit verhaal spreken we met vier deelnemende studenten: Mischa de Haan, Vincent van den Berge, Tycho Hendrikx en Connor Maes.

Still uit animatie 'werkhub', studenten HAN

Mogelijke maatregelen

De studenten kregen de vrijheid bij het schrijven van hun plan van aanpak. Na een gezamenlijke start splitsten de twaalf studenten zich op in twee subgroepen met een eigen opdracht; de groep ‘Centerpoort’ en de ‘HUB-groep’. Ook moesten ze hun probleemstelling aanpassen in een tijd van thuiswerken vanwege de Corona-pandemie. Dat betekende ook dat sommige studenten vanuit hun thuisland moesten meewerken; vanuit onder meer Mozambique, Letland, Engeland en Duitsland. De buitenlandse studenten deden meer desk research. Maar ook de Nederlandse studenten werkten vanuit huis aan deze opdracht en moesten zich dus van afstand een beeld vormen van de situatie. Voor de verkeersdrukte op de A12 en hun onderzoeksthema’s baseerden zij zich zich onder meer op de verkeerscijfers van Rijkswaterstaat en de data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

Werken en overstappen op de HUB

Tycho, student mechatronica, zat in de HUB-groep: “Onze opdracht was eerst om te kijken naar de mogelijkheden van een werkhub in de buurt van de snelweg. Daar huur je een werkruimte om te werken totdat de verkeersdrukte voorbij is, of om de hele dag te werken of vergaderen. Omdat we het gevoel hadden dat er meer mogelijkheden waren, zijn we verder gaan kijken. Analyse van data over verkeersintensiteiten leverde ook andere opties op. Zo kwamen we tot het advies om een gecombineerde werk-/mobiliteitshub te maken bij de afslag Doetinchem-Oost aan de A18. Het meest kansrijk vanwege het aantal reizigers én dichtbij openbaar vervoer, parkeren en fietspaden. Volgens onze berekeningen kan dat financieel haalbaar zijn. Zeker wanneer niet alleen bedrijven en hun werknemers, maar ook individuele reizigers hiervan gebruik kunnen maken. Dagelijks zouden 60-80 mensen hier terechtkunnen en dus de drukte op de wegen vermijden.”
Vincent: “Dat lijkt niet veel. Maar we hebben ook gezien dat je niet eens zoveel auto’s van de weg hoeft te halen om het verkeer beter te laten doorstromen. Al bij 10 procent minder verkeersintensiteit dan in 2019, zouden de files nagenoeg weg blijven. In Corona-tijd zien we ook een afname van verkeer door de lockdown en het thuiswerken. Voor de A12 is dat goed nieuws.”
Maar dit betekent ook dat de drukte op de snelweg terugkeert na corona, en dat oplossingen voor het fileprobleem nog steeds nodig zijn.

Niet in de spits reizen

Ook de Centerpoort-groep zocht ook naar oplossingen voor een bereikbare A12. Connor: “Bedrijventerrein Centerpoort/Nieuwgraaf is uitgegroeid tot een zeer populair winkelgebied, met vestigingen van populaire grote winkelketens. Grote publiekstrekkers. Helaas blijken veel klanten juist tijdens de spits naar of van Centerpoort te reizen. Dan rijden ze dus al snel de file in. Dat is niet leuk voor de klant en ook niet voor de winkels. Wij hebben voorstellen uitgewerkt om mensen anders te laten reizen naar Centerpoort, waarvan zowel klanten als winkeliers voordeel hebben. Winkels kunnen bijvoorbeeld hun klanten bij de kassa wijzen op de spitstijden. Met behulp van aanbiedingen kunnen ze klanten langer binnenhouden: om te winkelen, in het restaurant te eten of in een andere winkel verder te winkelen. Een win/win voor alle partijen. Een andere oplossing is het invoeren van dynamisch betaald parkeren: in ons voorstel betaal je geen parkeergeld als je buiten de spits komt. En wel als je ín de spits reist.”

Video

Volgens berekeningen van de groep zou de invoering van deze maatregelen dagelijks veel mensen uit de spits kunnen houden. Uiteraard vraagt dat wel samenwerking tussen winkeliers, bedrijvenorganisaties, Rijkswaterstaat, gemeenten en provincie. De studenten hebben hun oplossingen verwerkt in de animatiefilm die zij als eindpresentatie van hun minor hebben gemaakt.

Willem: “Ik vind dat de studenten een knappe afweging hebben gemaakt. Ook gezien de situatie met corona. Dit zijn denkrichtingen waarmee wij weer verder kunnen. Met Doetinchem-Oost als kansrijke locatie en de combinatie van een werk- en een mobiliteitshub, omdat je met een breder aanbod aan de doelgroep de business case beter rond kunt krijgen.”
Sandra: “Hun voorstellen kunnen we met de organisaties en bedrijven uit de regio verder onderzoeken: wat kan er en is ook commercieel haalbaar voor hen? Wij brengen deze opties in bij de mobiliteitstafels en de bedrijvenorganisaties in de regio, met de vraag wie hierover mee wil denken.”

Meer rijplezier

Begeleider Arno van der Steen van de HAN: “Onze studenten hebben de periode als zeer leerzaam ervaren en hebben de kans gekregen zich bezig te houden met andere zaken dan dat wat ze verder in hun studie leerden. Ook is hun eigen beeld van mobiliteit wel veranderd.” Zoals Tycho zegt: “Ik rijd nog steeds erg graag auto, maar ik realiseer me nu dat ik met een beetje plannen kan meehelpen aan een bereikbare snelweg én nog meer rijplezier kan beleven.”


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn