Carla Koers, wethouder Zevenaar: duurzame alternatieven voor een bereikbare A12

Zevenaar heeft al jaren te kampen met verkeersdrukte als gevolg van een overvolle A12 richting Duitse grens. Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden, zet de gemeente Zevenaar in op een betere doorstroming en ander reisgedrag. We kunnen allemaal meehelpen de A12 bereikbaar te houden, vindt wethouder Carla Koers: “Kijk verder. Op de fiets zie je meer.”

“Bereikbaarheid is cruciaal voor onze inwoners en bedrijven. In Zevenaar zijn we al heel lang bezig om de verkeersdrukte aan te pakken. Wij liggen ingesloten door rivieren, snelwegen en het spoor. Voor de doorstroming van het verkeer zijn wij afhankelijk van de A12. Als daar file staat, loopt het verkeer hier meteen vast tot in de binnenstad. Dat is vervelend voor mensen die naar hun werk moeten, of studenten op weg naar school. Maar ook bedrijven en organisaties lopen vertraging op en zijn lastig bereikbaar voor klanten en leveranciers. 

Werken aan de infrastructuur

In en om Zevenaar wordt hard gewerkt aan een betere infrastructuur. Rijkswaterstaat en aannemer Gelregroen werken met het project ViA15 aan het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12. Er komen twee nieuwe op- en afritten nabij Zevenaar-Oost. Ook wordt het spoor naar Arnhem verdubbeld.
Zelf pakken wij als gemeente het onderliggende wegennet aan. De Arnhemseweg en Hengelder zijn inmiddels verbreed en voorzien van een apart fietspad. Op de Babberichseweg kunnen fietsers en voetgangers via een tunnel onder het spoor door. We hebben grote slagen gemaakt voor de snelfietsroute langs de A12, en kijken nu naar de routes richting Achterhoek. 

Anders reizen

Maar daarmee zijn we er niet. Om de drukte op de A12 aan te pakken moeten we ook ons reisgedrag aanpassen. Oftewel de spits mijden, via minder drukke routes rijden en liever nog: de auto laten staan voor de fiets of ander vervoer. We willen reizigers alternatieven bieden: sneller openbaar vervoer, betere fietsverbindingen, makkelijk overstappen op ander vervoer. Fietsen, vooral elektrisch, wordt steeds populairder. Zeker nu reizigers het OV mijden vanwege het coronavirus. Nu we daarom ook vaak thuis werken, zien we dat dat ook best kan. Laten we dit leermoment gebruiken om onze reisgewoontes blijvend te veranderen.

Wethouder Carla Koers, foto gemeente Zevenaar

Hubs

Mensen uit de auto krijgen lukt alleen als je goede alternatieven biedt. Daarin moet je creatief zijn. Op een bijeenkomst met andere overheden, bedrijven en bewoners uit de Liemers kwam het idee om ‘hubs’ in te richten: locaties waar je overstapt van de auto op de trein of de (deel)fiets, en waar je ook kunt gaan zitten werken. We onderzoeken nu of dat kan bij bedrijvencentrum 7poort. Daar is voldoende parkeerplaats, er stopt een lijnbus en binnenkort komt hier een grote kleding-outlet waar veel mensen naartoe komen. Wat is er mooier als die vervolgens de bus of de fiets naar de stad pakken? Wat ons betreft komt hier ook een extra treinstation, maar daarvoor moeten we landelijk nog de handen op elkaar krijgen. 

Samen kom je verder

We hebben elkaar nodig voor een bereikbare en leefbare A12-regio. Wij werken nauw samen met andere gemeenten langs de A12, de provincie en Rijkswaterstaat. Bedrijven en organisaties denken ook mee over kansen, onder meer vanuit de regionale aanpak Arnhem-Nijmegen. Werkgevers en ondernemers kunnen ook de hulp inroepen van mobiliteits- en logistiek makelaars. Denk aan logistieke bedrijven die met hun vrachtwagens eerder of later de weg op gaan. Of gezondheidscentra die patiënten uit de buurt eerst inplannen, zodat mensen die verder weg wonen gespreid over de dag kunnen komen. Kijk vérder.

Meer kansen

Bij maatregelen voor bereikbaarheid snijdt het mes vaak aan meer kanten. Minder auto’s op de weg betekent ook: schonere lucht, meer ruimte voor groen en gezond bewegen. Bij de aanleg van de nieuwe A15 bekijken we hoe we de natuur kunnen ontzien. En met behulp van regiomarketing kunnen we ander reisgedrag misschien koppelen aan recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld door bezoekers van musea, dierentuin en Veluwe arrangementen aan te bieden met bed & breakfast en fietsen, zodat ze langer blijven en via andere routes reizen. 

Al met al een hele puzzel, maar wel één die  mooie dingen oplevert voor Zevenaar en de A12-regio.

Meer weten over bereikbaarheid in Zevenaar? Kijk op www.opweginzevenaar.nl

Lees ook deze pagina over de werkzaamheden in de A12-regio: https://www.a12slimreizen.nl/werkzaamheden/


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn