Verwijderen essen bij knooppunten Oud-Dijk (A12), Ressen (A15) en Ewijk (A50)

Rijkswaterstaat verwijdert essen bij de knooppunten Oud-Dijk (A12), Ressen (A15) en Ewijk (A50). Alleen de dode en zieke bomen die een direct gevaar vormen voor de verkeersveiligheid worden weggehaald. In verband met de werkzaamheden zijn de verbindingswegen op de betreffende knooppunten vanaf begin februari tot half maart op verschillende dagen afgesloten. Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd van maximaal 10 minuten.

Verkeersveiligheid

De essen rondom de knooppunten Oud-Dijk, Ressen en Ewijk zijn dood of verkeren in slechte conditie als gevolg van de essentaksterfte; een agressieve schimmelziekte waarvan veel bomen niet herstellen. De kans bestaat dat de takken en bomen op de snelweg terechtkomen. Dit vormt een direct gevaar voor de verkeersveiligheid, waardoor Rijkswaterstaat genoodzaakt is deze zieke en dode bomen te verwijderen.

Afsluitingen verbindingswegen

De werkzaamheden bij de knooppunten Oud-Dijk (A12), Ressen (A15) en Ewijk (A50) vinden in februari en maart plaats. In verband met de veiligheid van de medewerkers worden de werkzaamheden bij daglicht uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden zijn verbindingswegen rondom de betreffende knooppunten verschillende dagen afgesloten. Borden langs en boven de weg geven omleidingsroutes aan. Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd van maximaal 10 minuten.

Geluidshinder

De hinder voor de omgeving beperken we zoveel mogelijk. We kunnen echter niet voorkomen dat deze werkzaamheden enige geluidshinder veroorzaken voor omwonenden.

Herbeplanting

Uiterlijk 3 jaar na het verwijderen van de bomen worden nieuwe bomen gepland. Er worden verschillende soorten nieuwe bomen gepland om zo de kans op mogelijke ziektes te verminderen. Herbeplanting vindt op dezelfde locatie plaats waar de bomen zijn verwijderd. Lukt dat niet, dan wordt naar alternatieve locatie in de nabije omgeving gezocht.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn