Woningcorporatie Plavei stimuleert bewust reisgedrag van medewerkers

Als woningcorporatie wil Plavei het goede voorbeeld zijn voor haar huurders. Duurzaam wonen, werken en reizen staan hoog in het vaandel. Met de invoering van hybride werken - waarbij medewerkers van Plavei thuiswerken afwisselen met werken op kantoor - werd meteen het mobiliteitsvraagstuk actueel. “Als er toch gereisd moet worden voor het werk is het belangrijk dat het gebruik van de fiets zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. En waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van elektrische (deel)auto’s.”

Verduurzamen mobiliteitsbeleid

Mariska van Oorschot, projectcoördinator van Plavei: “Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van de werkwijze en strategie van Woningcorporatie Plavei. Hierbij hoort natuurlijk ook ons eigen vervoer. Hoe reizen onze medewerkers van en naar kantoor? En hoe gaan we om met zakelijke reizen? Dit waren vragen die wij moesten beantwoorden voor wij nieuw beleid konden maken.” Plavei besloot mobiliteitsmakelaar Marc Kemink in te zetten. Hij ondersteunt werkgevers bij het verduurzamen van hun mobiliteitsbeleid en het stimuleren van bewust reisgedrag bij hun medewerkers.

Wie woont er op fietsbare afstand?

Met behulp van een mobiliteitsscan kreeg Plavei inzicht in het woon- en werkverkeer van haar medewerkers én inzicht in de mogelijkheden om dat te beïnvloeden. Deze mobiliteitsscan werkt op basis van postcodegegevens. Mariska legt uit: “Zo kregen we inzicht in de reisopties van onze medewerkers. Wie woont er op fietsbare afstand? Daarna is er samen met de mobiliteitsmakelaar inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om dienstreizen duurzamer af te leggen. Met medewerkers die regelmatig dienstreizen maken, zijn gesprekken gevoerd naar de aard, afstand en frequentie van hun dienstreizen. Er zijn ook vragen gesteld met als doel te begrijpen hoe medewerkers staan ten opzichte van alternatieven voor de auto zoals de fiets.”

Marika van Oorschot, projectcoördinator bij Plavei

Deelauto te veel en op e-bike naar de klant

“De mobiliteitsscan gebruiken we als vertrekpunt voor aanvullende stappen die wij als organisatie zetten om verder te verduurzamen,” vervolgt Mariska. “Zo bleek er een deelauto te veel te zijn en werden de bestaande bedrijfsauto’s vervangen door elektrische auto’s. Ook werd er een e-bike aangeschaft voor ritten van medewerkers naar bewoners. Door een tracker in de fiets, zien we dat er meer gefietst wordt. Daar waar mensen eerst voor de kleine ritjes de auto pakken, gaan ze nu op de fiets. Dit is zo’n groot succes dat er voor komend jaar twee extra elektrische fietsen zijn begroot. We willen deze fietsen ook gaan inzetten als ‘probeerfiets’ voor medewerkers die dichtbij kantoor wonen maar nog niet op de fiets naar het werk komen.” Mariska raadt andere organisaties aan om in gesprek te gaan met een mobiliteitsmakelaar: “Waar het ons ook mee heeft geholpen is het onderbouwen van investeringen richting onze directeur-bestuurder. Met betrokkenheid van het bestuur, kun je sneller stappen maken, eventuele knelpunten wegnemen en intern draagvlak creëren.”

Ook een gratis mobiliteitsscan?

Wil je ook advies over mobiliteitsbeleid? Neem dan eens contact op met onze mobiliteitsmakelaar Marc Kemink via mobiliteitsmakelaar@slimschoononderweg.nl. Hij brengt aan de hand van een gratis mobiliteitsscan de potentie voor slim en duurzaam reizen voor je in beeld. Ook schetst hij de mogelijkheden van concrete mobiliteitsacties en beloningsprogramma’s voor gedragsverandering.


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn