Webinar Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Op dinsdag 13 juni organiseerden wij een informatief webinar over het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Het doel van dit besluit is om de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit tegen 2030 met 1,5 Mton te verminderen door medewerkers duurzamer te laten reizen. Het webinar bood werkgevers inzicht in de praktische implicaties van dit besluit en de stappen die zij moeten nemen om eraan te voldoen.

Wat betekent dit besluit voor werkgevers?

Tijdens het webinar hebben we uitgelegd wat het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit betekent voor werkgevers. Organisaties met meer dan 100 medewerkers zijn vanaf januari 2024 verplicht om gegevens over woon-werkverkeer en zakelijke ritten van hun medewerkers te registreren en aan de overheid door te geven. Dit stelt de overheid in staat om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en gerichte maatregelen te nemen om deze te verminderen.

Welke stappen moet je ondernemen?

Om aan deze verplichting te voldoen, hebben we werkgevers geïnformeerd over de stappen die ze moeten nemen. We hebben besproken welke gegevens er moeten worden geregistreerd, hoe deze gegevens moeten worden verzameld en hoe ze aan de overheid moeten worden doorgegeven. Daarnaast hebben we praktische tips en aanbevelingen gegeven over hoe werkgevers het beste kunnen omgaan met deze nieuwe verplichting.

Webinar gemnist? Je kijkt het hier terug.


Deel deze informatie Icoon Twitter Icoon Facebook Icoon LinkedIn